Kreiranje i upravljanje digitalnom promocijom
Korporativne komunikacije

IZRADA I SPROVOĐENJE KOMUNIKACIONIH STRATEGIJA


Šta podrazumeva stratesko planiranje komunikacija?
Cilj svake komunikacione strategije je plasman određene poruke određenoj ciljnoj grupi. Zvuci veoma jednostavno. Međutim, za izradu kvalitetne komunikacione strategije, neophodna su posebna znanja i veštine koja podrazumevaju analitičnost i pre svega, iskustvo. Svaka poruka ima svoj cilj. Moramo znati šta želimo da kažemo i kome je ta poruka namenjena. Usklađivanje te dve premise dovodi do osnove za svaku komunikacionu platformu ili strategiju.
 

 
Poznavanje audience-a je od kljucne važnosti, jer je ton i način plasiranja poruke drugačiji za različite ciljne grupe. Dakle, nakon sto odredimo ko nam je ciljna grupa, moramo da se pozabavimo njihovim sociološkim okvirima, navikama kao i konzumacijom kanala komunikacija. Ranije bi se govorilo o medijima, danas se tu dodaju i kompanijski/institucionalni/projektni medijski kanali, kao sto su websjatovi, aplikacije, profili na društvenim mrežama, itd. Dakle, plasman poruke u današnje vreme predstavlja veoma kompleksnu stvar je je zapravo cilj iskoristiti sopstvene medijske kanale, ne samo zbog uštede, već pre svega zbog mogućnosti dvostrane komunikacije.

Kada govorimo o internim komunikacijama, pristup je isti. Veoma je vazno da segmentacijom ciljnih grupa, da li prema hijerarhiji, sektorima ili nečemu trećem, znamo kakav ton i sadržaj upotrebljavamo kako bi poruka koju želimo da plasiramo bila nedvosmislena i usvojena na pravi odnosno željeni način. Kanali komunikacije u okviru organizacije, pored emailova, internih chatova, newslettera mogu biti veoma različiti. Neformalne komunikacije potrebno je kontrolisati na način sto ćemo otvorenim pristupom, pre svega top menadžmenta, dati jake osnove zaposlenima da veruju formalnim izvorima informisanja i tako izbegnemo „razgovore po hodnicima“. Veštine komuniciranja, pre svega vezanih za nepopularne mere, potrebno je unapređivati. Mi radimo sa našim klijentima upravo na ovakvim zadacima. Pored toga, zajedno sa službom marketinga i HR, razvijamo modele internih komunikacija koji na veoma transparentan način mogu biti merljive i ocenjene od strane zaposlenih. Strateški pristup baziramo na početnim osnovama i internim istraživanjima koje nam daju smernice za dalje unapređenje.