Employer branding
Dizajn

PLANIRANJE KOMUNIKACIJA


Niste zadovoljni sa vidljivošću vaše kompanije/brenda/projekta? Ulažete dosta, a rezultati zaostaju?
Mi to radimo u 6 koraka!
 

 

1. Definisanje cilja

Šta želite da kazete? Da bi smo pristupili kvalitetnoj izradi komunikacione strategije, moramo znati osnovnu stvar. Šta je cilj poruke? Da li cilj dugoročan ili kratkoročan? Da li je vezan za unapređenje vidljivosti radi građenja imidža, ili je u pitanju projekat koji ima svoj definisani rok? Sve su to pitanja čiji odgovori diferenciraju pristup kreiranju strategije.

2. Definisanje teritorije i ciljne grupe

Svaka komunikacija treba da ima svoj planirani doseg. Da li će on na kraju biti veći, to zavisi od uspeha plasiranja komunikacija. Počinjemo uvek sa željenim dosegom u smislu mikro ili makro teritorije, a zatim u okviru toga definišemo profil prosečnog predstavnika ciljne grupe. To je veoma složen posao i zahteva bazu podataka, znanja i iskustva onoga ko na tome radi.

3. Istraživanje

Uvek je preporuka da se što više bavite istraživanjima. Mi vam takođe možemo pomoći u tom procesu. Danas su mnogi korisni podaci besplatni, samo ih je potrebno prikupiti, sublimirati i izvući iz njih vrednost koja nam daje osnova da dalje planiramo.

4. Određivanje tzv „user persone“

Zamislite (doslovce) tipičnog predstavnika vaše ciljne grupe. Ako je ciljna grupa široka, pre nego što pokušamo da je segmentiramo ili suzimo, zamislite do 3 različita predstavnika. Kad kažemo predstavnika, mislim na različiti pol, i nakon toga još jednu podelu (uvek je dobra podela na introvertne i ekstrovertne tipove osoba jer su njihova ponašanja drugačija po mnogim segmentima), ili recimo, ako prodajete neki komercijalni proizvod, pokušajte da zamislite idealnog kupca i nekog ko će teško kupiti vaš proizvod. Morate razumeti da je određivanje ciljne grupe, kako se obično radi (primer Svi 25-45 godina) veoma široko, i uvek je potrebno izvući user persone koji će predstavljati tipične primere unutar šireg spektra koji ste definisali.

5. Upotreba medija i kanala komunikacije

Kad znamo koga ciljamo, kada znamo nešto više o toj grupi ljudi, onda je potrebno da znamo i što približnije moguće, koje su njihove navike, kako izgleda njihov prosečan dan. Šta rade u slobodno vreme, kako donose oduke, ko su im uzori… da li koriste društvene mreže (idealno jer onda možemo da se oslonimo na građenje sopstvenih kanala preko kojih ćemo se truditi da animiramo naše user persone), koliko vole sport, da li gledaju TV ili više koriste internet uređaje… za sve to postoje i usko targetirana istraživanja, koja su za mlade kompanije uglavnom nepriuštiva, ali zato kompanije koje već planiraju svoje marketinške budžete morale bi da uključe istraživanja kao sastavni deo strategije pozicioniranja. U svakom slučaju, dosta podataka je i javno dostupno, a tu smo i mi da našom bazom podataka pomognemo svim klijentima u definisanju specifičnih kanala komunikacije preko kojih će animirati svoje kupce ili buduće zaposlene.

6. Određivanje kreativnog pristupa i poruke

Content is the king. Slažemo se. Ali pre toga, potrebno je jako precizno definisati prethodne korake i ići zaista korak po korak. Mnogi krenu od poruke, što je uglavnom pogrešno.