Izrada i sprovodenje komunikacionih strategija

KORPORATIVNE KOMUNIKACIJE


Koliko se zaista bavite strateškim planiranjem korporativnim komunikacijama?
Svaka korporativna poruka mora biti poslata u pravo vreme. Korporativne komunikacije moraju biti namenske, dosledne i tačne. Ovde Opposite mind preuzima svoju ulogu.
 

 
Korporativne komunikacije mogu biti interne ili eksterne. Značaj internih komunikacija poslednjih godina uočljivo se povećava. Samim tim, uloga HR postaje ključna u donošenju mnogih odluka top menadžmenta. Nekada je HR bio support funkcija, danas je ona integralni deo najvišeg rukovodstva u kompaniji. Upravljanje internim komunikacijama pripada funkciji komunikacija u okviru organizacije, ali ukoliko takve funkcije nema, ovaj odgovoran i sveobuhvatan posao pada na funkciju HR. Zaposleni u organizaciji moraju biti redovno informisani o novim proizvodima, uslugama, događajima, promenama unutar organizacije, promenama politike i drugim važnim informacijama. Postoje mnogobrojni alati za interne komunikacije, koje uspešno implementiramo zajedno sa svojim klijentima, u vidu kreiranja internih newsletter, definisanjem internih formi komuniciranja, kreiranju internih blogova, treninga i prezentacija.

Eksterne komunikacije pomažu kompanijama da u javnosti i na tržištu prikazu svoj korporativni identitet i grade korporativnu reputaciju. Korporativni identitet predstavlja vrednosti kompanije za koje zaposleni veruju da su nedvosmislene, tačne i da pravilno opisuju kompaniju. Naš posao je da Vam pomognemo u identifikaciji vrednosti kompanije, u skladu sa onim u šta veruju i vaši zaposleni, kao i vaši partneri ili klijenti, kako bi korporativne komunikacije, pisane i vizuelne, mogli da usmerimo i plasiramo putem relevantnih komunikacionih kanala. Korporativna reputacija odnosi se na percepciju kompanije od strane opšte javnosti ili specifičnog okruženja u okviru koga kompanija posluje. Mi vam možemo pomoći u stvaranju ili unapređenju korporativne reputacije kreiranjem adekvatnog sadržaja i njegovim plasmanom na online i offline komunikacijskim kanalima koji će poruku preneti definisanoj ciljnoj grupi.