Istraživanja
Izrada i sprovodenje komunikacionih strategija

KREIRANJE I ODRAŽAVANJE DIGITALNE PROMOCIJE

Da li znate da u Srbiji skoro 90% populacije svakodnevno koristi internet i to u najvećoj meri za pretraživanje, korišćenje mejlova i radi opšte informisanosti?
Takva vrsta segmentacije pristupa zahteva rad na više kanala komunikacije u isto vreme. Naš posao je da zajedno sa vama osmislimo, razvijamo i stalno unapređujemo vaše kanale komunikacija, kao što su websajt, profili na društvenim mrežama, saradnja sa specifično važnim partnerima sa kojima možete biti komplementarni u poslovanju…
 

 
Šta predstavlja tzv. digitalni pečat kompanije?
Sve što kompanija poseduje od sopstvenih kanala. Kada kažemo sopstvenih, misli se na domen websajta, aplikacije, profila na društvenim mrežama ili na nekim forumima koji su adekvatni za komunikacije ili ciljnu grupu sa kojom kompanija iz nekog poslovnog razloga želi da komunicira. Danas se često susrećemo sa velikim kompanijama koje na žalost i dalje nisu svesne značaja digitalne prisutnosti i prezentacije. I obrnuto, sa novim inovativnim manjim kompanijama ili pojedincima koji, svesni značaja i mogućnosti koje donosi internet, veoma vešto grade poziciju na vreme. Imati websajt danas ne znači ništa, ukoliko se sa njegovim pozicioniranjem, svežinom i raznovrsnošću sadržaja ne bavite na dnevnom nivou. To često zahteva dodatne resurse, što ljudske, što vremenske, pa kompanije to stavljaju na nezasluženo mesto u strateškom planiranju ciljeva.

Društvene mreže danas u Srbiji koristi velika većina, recimo samo Facebook ima registrovanih oko 4.8 miliona korisnika! Prati ga Instagram sa nešto više od 3.5 miliona korisnika, itd… to predstavlja veliki potencijal, ali ujedno traži posvećenost i pažnju u praćenju reakcije publike na sve ono što želite da plasirate. Bavljenje društvenim mrežama, a da to bude ciljano, optimalno u finansijskom smislu i na kraju uspešno, postaje ozbiljan posao. Ali isto tako, posao koji sa minimalnom investicijom u odnosu na tradicionalne načine reklamiranja i komunikacije, može doneti kompanijama dosta uspeha u sprovođenju komunikacijskih ciljeva, bilo da su oni vezani za pozicioniranje kompanije kao poslodavca, promenu kompanijskog imidža, predstavljanje novih proizvoda ili usluga.

Mi radimo integrisane komunikacije na svim kanalima koje klijent poseduje, uz preporuke za unapređenje ili broja aktivnih kanala, ili promenu sadržaja, kreativnog pristupa, dakle svo ono čime jedna ozbiljna kompanija danas treba da se bavi.