Društvene mreže
Strateško planiranje

Web, Search & kreiranje sadržaja


Da li imate web sajt?

Danas preko 80% stanovništva u Srbiji koristi internet. Od toga se najviše (preko 60%) koriste pretraživači i info portali. Zašto je to važan podatak?

Zato što izrada web sajtova podrazumeva široko razumevanje tržišta. Sam web sajt ništa ne znači, ukoliko njegov sadržaj nije atraktivan, ukoliko nije user-friendly i na kraju, ukoliko nije jedinstven. Samo tako će njegova pozicioniranost biti bolja.

Cilj svake optimizacije web sajta jeste bolji plasman na pretraživačima. Postoje mnoge kompanije koje imaju web sajtove kao nešto što je neophodno da imaju, ali ako funkcionalnost istih nije zadovoljena, onda je to samo jedna od riba u moru.

Mi pravimo savremene, optimizovane, konkurentne web sajtove i aplikacije, koje vrše svoju primarnu ulogu u komunikacijama kompanije, dakle generišu neki promet, dovode nove kupce ili šta kompanija smatra relevantnim.

Takođe, radimo konsultacije vezano za postojeće web sajtove, gde preciznom analizom predlažemo unapređenja koja će privući nove posetioce.