Saga
Planiranje komunikacija

EMPLOYER BRANDING


Želite da se pozicionirate kao poželjan poslodavac? Mi vam pomažemo u građenju dobrog imidža!
Ko je važniji, vaši kupci ili zaposleni? Kreiranjem adekvatnog korporativnog imidža, biće vam lakše da privučete profesionalce koji rade sjajan posao, dok će oni tu vrednost prenositi na odnos sa vašim klijentima I poslovnim partnerima.
 

 

Kako započeti proces brendiranja poslodavca?

Prvo, morate da razumete šta zaposleni vrednuju u okviru organizacije i u skladu sa tim vršiti promene za koje verujete da imaju smisla i ne ugrožavaju poslovanje kompanije. Jako je važno da zaposleni veruju u ono što ćete komunicirati interno i eksterno, inače dolazi do potpuno kontra efekata internih i eksternih komunikacija.

Zašto je danas važno baviti se employer brendingom?

Prema istraživanju LinkedIn-a, 84% zaposlenih razmatralo bi napuštanje svog trenutnog posla ako im se ponudi druga uloga u kompaniji koja ima dobar korporativni imidž. Danas se kompanije utrkuju ne samo za kupce, već i za što bolji kadar. Da bi se ljudi efikasno privukli, zadržali i upravljali, HR timovi se moraju ponašati više kao marketinški timovi. To zahteva dosta resursa, velike i iskusne marketing i HR timove koji rade integrisano.

Vrednost Employer branding-a za zaposlene

Kompanije koje se aktivno bave Employer brendingom beleže značajno veći broj prijava za posao, u poređenju s drugim kompanijama. Osim što vam pomaže da privučete sjajne ljude, proces rada na vašem Employer branding-u pomaže vam da zadržite postojeće zaposlene, jer svako voli da radi u prepoznatljivoj kompaniji sa dobrom tržišnom reputacijom.