Strateško planiranje
Kreiranje i upravljanje digitalnom promocijom

Istraživanja


Koliko poznajete svoje potrošače?

Istraživanja predstavljaju najvažniji faktor u pronalaženju pravog puta koju poruka koju želite da uputite potrošaču, treba da pređe. Pravi put podrazumeva pre svega optimizaciju troškova, a to ćete postići samo ukoliko poznajete potrošača, njegove navike i iz toga, njegovu preferenciju komunikacijskih kanala.

Naš pristup radu zasniva se na mnoštvu istraživanja, pored toga, sarađujejmo sa najvećom istraživačkom kućom u regionu i to nam daje mogućnost da svakom klijentu ponudimo najadekvatnije rešenje za plasman komunikacija. Takođe, danas digitalne komunikacije možemo lako pratiti pomoću alata koje nude giganti kao što su Google, ali i pojedinih lokalno razvijenih alata koji sa preciznošću prate posetioce digitalnih platformi.

OppositeMind će svakom vašem projektu pristupiti pre svega sa stanovišta istraživanja. Nekada ćemo koristiti javno dostupne podatke, nekada ćemo vas savetovati da uložite resurse u dodatna istraživanja. Jer, samo tako ćemo zajednički doći do vaših potrošača i poslati im pravu poruku.