Blog

Nove tehnologije i marketing

Globalni ekonomski izazovi vise nego ikad naterali su kompanije da optimizuju svoja poslovanja. Većina ad hock rešenja imaju izglede da u budućnosti postanu opšte prihvaćeni. Koliko […]

Novo vreme komunikacija

Globalni ekonomski izazovi vise nego ikad naterali su kompanije da optimizuju svoja poslovanja. Većina ad hock rešenja imaju izglede da u budućnosti postanu opšte prihvaćeni. Koliko […]